Image 1
Image 2
Image 3
Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)
Get Adobe Flash player

  Working hours:


  Museum of History "Iskra"

  every day from 09:00h. to 17:30h.

  Museum of Rose

  every day from 09:00h. to 17:00h.


  A copy of the Kazanlak Tomb
  every day from 09:00h. to 17:00h.


  Tomb Seuthes III
  SORRY WE ARE CLOSED


  Temple in mound Shushmanets

  every day from 09:00h. to 17:00h.

  Ethnographic museum Kulata
  OUT OF SERVICE FROM 26.10.2015 TO 15.04.2016


  Home Petko Staynov
  Tuesday from 09:00 to 12:00 h.
  Wednesday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
  Thursday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
  Friday from 13:00 to 18:00 h.
  Saturday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.

  Национална научна конференция „Казанлъшкият край в българската история“

  На 27 – 28 ноември в Исторически музей „Искра“ ще се проведе национална научна конференция на тема „Казанлъшкият край в българската история“.

  Read more...

  Музика и празнично настроение с Музикални празници “Петко Стайнов“, Казанлък - 2015

  Едно от важните културни събития с местен и национален характер в община Казанлък са Музикалните празници "Петко Стайнов", които водят началото си от 1994 г.

  Read more...

  Научна конференция „Връзки на развитието“ се проведе в Казанлък

  Казанлък е домакин на научна конференция на тема „Връзки на развитието“, организирана от Община Казанлък, БАН и Регионалните академични центрове към БАН в Казанлък и Стара Загора.  Конференцията се фокусира върху влиянието на науката, образованието, инвестициите и иновации върху социално-икономическото развитие на Розовата долина.

  Read more...

  Исторически музей "Искра" с право да осъществява разкопки

  Исторически музей "Искра" се сдоби с право на ползване на поземлен имот  в горска територия – частна държавна собственост, за извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Теренът се намира се землището на с. Бузовград и музеят ще заплати съответните такси за цена на дървесината и за компенсационно залесяване.

  Read more...

  ОТКРИВАНЕ НА КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ - 2015 г.

  Днес 29.10.2015 г. бяха проведени Краеведски четения в мултимедийната зала на Исторически музей "Искра". Те бяха посветени на 155 годишния юбилей на Общинска библиотека "Искра" на предстоящата 115 годишнина на музей "Искра" и на 20 години Краеведско дружество "Иван Енчев- Видю" - продължило краеведската дейност в град Казанлък.

  Read more...

  КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ - 2015 г.

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  „ИСКРА”

  ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ИСКРА”

  КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ЕНЧЕВ – ВИДЬО”

  Read more...

  Музикални празници „Петко Стайнов“ Казанлък - 2015

  Община Казанлък
  Фондация „Петко Груев Стайнов“
  Исторически музей „Искра“
  Дом Петко Стайнов Музикални празници „Петко Стайнов“ – Казанлък' 2015 П Р О Г Р А М А

  Read more...