Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Исторически музей „Искра“- Казанлък има удоволствието да Ви покани

Исторически музей „Искра“- Казанлък има удоволствието да Ви покани на представяне на резултатите по проект “Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-26/22.05.2015, подписан между Министерство на културата и Исторически музей Искра, гр. Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Стойността на проекта е 187 034.41 Евро и периодът му за изпълнение е 22.05.2015-30.04.2017.

Mисията на проекта е документиране и дигитализиране на културно наследство на територията на община Казанлък с цел неговото популяризиране и консервация. Основни цели са реставрацията, консервацията, опазването и популяризирането на Тракийското културно наследство и изграждане на научно звено за неговото проучване.

Резултатите по проекта ще бъдат представени в три последователни дни както следва:

  • 25.04.2017г. в 11:00ч. в Исторически музей „Искра“- гр. Казанлък
  • 25.04.2017г. в 13:00ч., в заседателна зала на Национален исторически музей, ул. "Витошко лале" № 16, София 1618;
  • 26.04.2017г. в 13:00ч., в аудитория 41А на Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” 15, София 1504;
  • 27.04.2017г. в 14:30ч., в зала 703 на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ 21, София 1618.

Очакваме Ви!