Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Opening hours:Museum of History "Iskra"

every day from 9:00 to 17:30


Museum of Roses /Rosarium park/

every day from 9:00 to 17:30Kazanlak Tomb /replica/
every day from 9:00 to 17:00Tomb of Seuthes III
every day from 9:00 to 17:00


Temple in mound Shushmanets

every day from 9:00 to 17:00

Тomb in mound Helvetia
every day from 9:00 to 17:00


Tomb in mound of Griffins
every day from 9:00 to 17:00

Temple in mound Ostrusha

every day from 9:00 to 17:00


Ethnographic museum Kulata
from April 13, every day from 09:00 to 17:30Home Petko Staynov
Tuesday from 09:00 to 12:00 h.
Wednesday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
Thursday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
Friday from 13:00 to 18:00 h.
Saturday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.


Изложба „Из колекциите на Чудомир“


Изложбата е организирана от ЛХМ „Чудомир“ и Исторически музей „Искра“ в рамките на Чудомирови празници 2021 г. Целта на изложбата е да представи друга гледна точка към човека Чудомир. През годините любопитството му е привлечено от различни идеи, хора, събития. Отличава се с пословично трудолюбие и е неуморен събирач – не само на старини, нашенци и колоритни характери. Оказва се и на предмети, които имат колекционерска стойност – картички, монети, марки. ИМ „Искра“ участва с част от колекцията шевици, събрана и подарена от Чудомир.

Още от създаването си, музеят е добре уреден, с много старини, сътрудници и събирателска дейност. През 1930 г. Чудомир поема ръководството на музея. Според него музеят трябва да се развива като отразява всестранно историята и културата на региона. Една от основните му задачи е да събере материали за етнографски отдел. Заради образованието си от Рисувалното училище той успява да оцени красотата на шевиците, с проницателност и находчивост намира много материали. По време на своите пътувания из Казанлъшка околия той взема за музея ръкави, кърпи, накити, носии от селата Димовци, Пчелиново, Елхово, Сливито, Ветрен, Гурково, Казанка, Турия, Морозово. За да съхрани мотив, той запазва част от шевицата, или моли да му го избродират, за да го има като вариант.

Интересът му към шевиците е породен от разговор със Ст. Л. Костов, по това време директор на Етнографския музей в София. Костов подготвя издание с шевици и споменава, че Казанлъшко няма да се включва, защото няма  нищо интересно. Това провокира Чудомир да обърне специално внимание на тази част от народната носия и ревностно да я събира. Оформянето на шевиците като колекция  е заради запознаването с историята на казанлъшкия край, насладата от многообразието и красотата на багрите. Представените експонати в настоящата изложба показват удоволствието, с което Чудомир събира.

След 1938 г. се открива и етнографския отдел, като Чудомир подарява шевиците, които е събирал при обхожданията на селата. По това време са изложени и шевиците, които дарява Иван Енчев-Видю. Отделът се е намирал в преддверието на музея и колекцията от шевици е първото, което посетителите виждат - „побрала като бисерна капка красотата и багрите на този край; умението и живата мисъл на българката“ (Др. Ничев).
Изложбата „Из колекциите на Чудомир“ може да бъде разгледана във фоайето на ЛХМ „Чудомир“ до м. юни.

В своята пълнота колекцията шевици, събирана от Чудомир, ще бъде представена в каталога „Багри и нишки“, който Исторически музей „Искра“ подготвя. Каталогът е резултат от проект по обявена от Министерство на културата сесия за дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии през декември  2019 г. Място в каталога е отделено и на друга колекция шевици – на Иван Енчев-Видю.


Вестник „Искра“ - https://vestnikiskra.com/ и информационният сайт http://www.kazanlak-bg.info   са  медийни партньори по този проект на Исторически музей „Искра“.


ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.


Венелина Илиева – гл. уредник фонд „Етнография“
Исторически музей „Искра“