Изложби свързани с темата "Руско-турска война 1877-1878 г."

Исторически музей "Искра" е подготвил за гражданите и гостите на града няколко тематични изложби.

Непоказвани експонати
- от фонд „История на България ХV-ХІХв.”, свързани с Освободителната война са представени в специална витрина в Централната експозиция на музея. Експонатите ще бъдат тематично подбрани и периодично подменяни.Изложба – постери
- Литографии, изобразяващи моменти от войната – бойни действия и геройски подвизи, образите на Негово Императорско Величество Александър ІІ Освободител, на генерали и войници, могат да бъдат разгледани на витрина ИНФО Център от 3 март.


Мобилна изложба
-  „Иллюстрированная хроника войны”, подготвена на базата на илюстрации и текст от притурка на „Всемирная иллюстрация” – ежеседмично списание, пионер в създаването на военния фоторепортаж в Русия, ще бъде експонирана на 3 март в Централната експозиция на музея.

Марияна Ибришимова-Петрова