Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Horario:Museo Histórico "Iskra"
Todos los días de 9:00 a 17:30


Museo de la Rosa

Todos los días de 9:00 a 17:30Copia de la Tumba tracia de Kazanlak
Todos los días de 9:00 a 17:00Tumba de Seuthes III
Todos los días de 9:00 a 17:00


Templo en el montículo - "Shoushmanets"

Todos los días de 9:00 a 17:00

Complejo Etnográfico "Kulata"
Todos los días de 9:00 a 17:00Casa museo Petko Staynov
Martes –de 09:00 a 12:00h.
Miércoles – de 9:00-12:00h y de 13:00-18:00h.
Jueves – de 9:00-12:00 h y de 13:00-18:00h.
Viernes - de 13:00 a 18:00h.
Sábado – de 9:00-12:00 h y de 13:00-18:00h.

Научна конференция „Връзки на развитието“ се проведе в Казанлък

Казанлък е домакин на научна конференция на тема „Връзки на развитието“, организирана от Община Казанлък, БАН и Регионалните академични центрове към БАН в Казанлък и Стара Загора.  Конференцията се фокусира върху влиянието на науката, образованието, инвестициите и иновации върху социално-икономическото развитие на Розовата долина.

Форумът бе открит от г-жа Галина Стоянова, избрана за кмет на община Казанлък на местните избори на 25 октомври. В своето поздравление към присъстващите учени от БАН, представителите на бизнеса от Казанлък и Стара Загора, на образованието и на културните институти в община Казанлък тя подчерта значението на Регионалния академичен център към БАН, който бе създаден, благодарение на доброто партньорство между ръководството на БАН в лицето на акад. Стефан Воденичаров, на ръководителя на Националната академична мрежа - БАН чл. кор. проф. Димитър Димитров и на Община Казанлък. „Очакваме сериозен анализ за община Казанлък, какви са новите възможности и посоки за нейното развитие, които да я направят още по-стабилна“, каза кметът Галина Стоянова.  Според нея област Стара Загора е една динамично развиваща се област, но в анализите за областта община Казанлък не е представена достатъчно задълбочено, затова очакванията от този форум са именно в посока изработването на сериозен анализ за социално-икономическото развитие на община Казанлък.

Инж. Владимир Чучумишев, координатор на РАЦ-Казанлък, е модератор на форума, по време на който ще бъдат изнесени 13 доклада от представители на науката, бизнеса и образованието в страната и региона, две кръгли маси, посветени на културния туризъм и научните разработки в индустрията, както и няколко дискусии.

В конференцията участие вземат акад. Петър Кендеров, акад. Ячко Иванов, акад. Васил Сгурев, проф. Гарабед Минасян, Община Казанлък, инж. Янко Запрянов от „Арсенал“ АД, инж. Благовеста Шинева от Центъра за изпитване и европейска сертификация, инж. Бальо Динев от „Давид Холдинг“, професионални гимназии в Казанлък, представители на културни институти от града и региона.

Научната конференция се организира с партньорството на НПМ „Шипка-Бузлуджа, Исторически музей „Искра”,Общинска библиотека „Искра“, Търговско-промишлените палати в Казанлък и Стара Загора, както и фирмите ”Арсенал” АД, „Давид холдинг” и други.