Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

......................