Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Десислава Андреева: ЖИЛИЩА ОТ СРЕДНО- И КЪСНОНЕОЛИТНИТЕ ПЛАСТОВЕ КАРАНОВО I-III И КАРАНОВО III В СЕЛИЩНА МОГИЛА КАЗАНЛЪК (втората половина на VI хил. пр. Хр.)