Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Offnungszeiten:Historisches Museum "Iskra"
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Museum der Rose
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Thrakische Grabstätte in Kazanlak
jeden Tag von 9:00 bis 17:00UhrGrabhügel „Golyama Kosmatka“
jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr


Tempel im Grabhügel "Schuschmanez"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ethnographisches Komplex "Kulata"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 UhrHaus Petko Staynov

Dienstag  -  von 9:00 bis 12:00

Mittwoch - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Donnerstag - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Freitag -  von 13:00 bis 18:00

Samstag – von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Екипът на ИМ „Искра“ изказва съболезнования на близките и семейството на Мария Чичикова

На 11.12.2021 г. на 96-годишна възраст почина археологът Мария Чичикова. Над седем десетилетия от живота и` са посветени на изследване на различни аспекти на тракийската култура и на нейното популяризиране чрез множество публикации и участия в научни форуми.

От 1947 г. работи в Археологическия институт при БАН, като през 1982 г. става и първия ръководител на секция „Тракийска археология“. Съдбата я свързва завинаги с района на Казанлък – началото на професионалния и` път е като заместник-ръководител на проучванията на тракийския град Севтополис в периода 1948-1954 г. В последвалите десетилетия тя е ръководител на разкопките на некропола в м. Деветте могили, свързан със столицата на траките. През 1986 г. е обявена за почетен гражданин на град Казанлък. През последните петнадесет години тя е неизменен участник в превърналите се в традиционни конференции „Проблеми и изследвания на тракийската култура“. През 2007 г. тя става вторият носител на наградата на името на проф. Ал. Фол.


С кончината и` ни напуска не само изключителен учен и изследовател на древността, но и човек с жизнен дух и непосредственост при общуването, както и голям приятел на музейната колегия и казанлъшката общественост.

Екипът на Исторически музей „Искра“ изказва съболезнования на близките и семейството и`.

SIT TIBI TERRA LEVIS


  • Разкопки на Севтополис


  • 2007 носител на награда Александър Фол


  • Г. Табакова-Цанова, проф. Л. Гетов, акад. Д.П.Димитров и доц. М. Чичикова по време на разкопките на Мъглижката гробница 1965 г.


  • Конференция Казанлък 2012


  • Конференция Казанлък 2013

  • Конференция Казанлък 2016


  • 13 Международен конгрес по Тракология Казанлък 2017