Заповед №19/14.05.2020г.

На основание Заповед №РД-01-256/11.05.2020г. на министъра на здравеопазването за допускане "на посещения за музеите на открито и закрито" и Заповед №18/14.05.2020г. на директора на ИМ "Искра" и въвеждане на лятно работно време и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г., с оглед превенция на разпространението на COVID-19 и защита здравето на гражданите:
<прочетете цялата заповед №19/14.05.2020г. на директора на ИМ "Искра">