ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ АРХЕОЛОЗИ ПО ПРОЕКТ "ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ"

Публична покана

Документация

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Разяснение по документацията

Протокол

Договор