11.05.2017 - Среща - дискусия на тема "Защита правата на потребителите"