22.08.2019 - Изложба посветена на 195-тата годишнина на руския поет, публицист и обществен деец Иван Аксаков